Ontmoeten in de Broekstreek

Amen - Ekehaar - Eldersloo - Eleveld - GeelbroekOver Stichting Dorpshuis de Eekhof

Dorpshuis de Eekhof wordt beheerd en geëxploiteerd door 'Stichting Dorpshuis de Eekhof'. De stichting is opgericht in 1971. De stichting kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De stichting kent ook donateurs.

Voor de dagelijkse beheer activiteiten heeft de stichting een beheerder in dienst. 

Dagelijks bestuur van de stichting

Voorzitter

Annemieke Smit

Secretaris

Marleen Eerland

Penningmeester

Rieks Verheijen

Algemeen bestuurslid

Gerdienke de Vries

Algemeen bestuurslid

Remko Brinkman

Algemeen Bestuur van de stichting

Het Algemeen Bestuur van de Stichting wordt gevormd door afgevaardigden uit de besturen van de plaatselijke verenigingen en organisaties. Het Algemeen Bestuur vergadert twee keer per jaar.

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vrijwilligers

Donateurs

Donateurs dragen het dorpshuis een warm hart toe. Dit vertaalt zich onder andere in donateursgelden, maar zeker ook het als vrijwilliger helpen bij activiteiten, onderhoud en beheer.

We verwelkomen u graag als donateur. Als donateur heeft u gratis of tegen gereduceerd tarief toegang tot een aantal activiteiten in het Dorpshuis. Wilt u donateur worden, dan kunt u contact opnemen via het donateurs formulier of kijk op de contactgegevens.