Ontmoeten in de Broekstreek

Amen - Ekehaar - Eldersloo - Eleveld - GeelbroekToneelgroep de Eekhof

Bij de realisatie van dorpshuis “De Eekhof”is er door de bevolking van de Broekstreek veel eigen werk verricht en werd er door de bewoners een financiële bijdrage geleverd. Ook na de realisatie hebben de meeste inwoners zich financieel aan het dorpshuis verbonden door middel van het donateurschap. Jaarlijks dragen zij met hun donateurgelden bij aan een positieve exploitatie van het dorpshuis. 

Ter compensatie voor de jaarlijkse financiële bijdrage is besloten de donateurs jaarlijks een feestavond aan te bieden in de vorm van een toneelavond. Het eerste jaar werd deze avond nog verzorgd door een gezelschap van buiten, maar al snel werd besloten dat een avond verzorgd door eigen donateurs mooier zou zijn. Zie hier het ontstaan van de toneelgroep. 

De toneelgroep begint  na de zomervakantie met het instuderen van een stuk. In het begin was de uitvoering in de maand december, later is deze verschoven naar februari/maart. 
In de loop van de jaren is het aantal opvoeringen per jaar opgelopen. Was er eerder, naast de generale repetitie voor de basisschooljeugd, slechts één uitvoering, thans zijn dat er vijf. Drie uitvoeringen vinden plaats in het dorpshuis. Naast de oorspronkelijke uitvoering voor donateurs is er een avond voor de senioren uit de oude gemeente Rolde, een uitvoering voor familieleden en een uitvoering voor collega-toneelverenigingen. 
Daarnaast worden er aansluitend nog twee uitvoeringen gehouden bij café Popken in Ekehaar. 

Ben je donateur van het dorpshuis en lijkt het je leuk om eens nader kennis te maken met de toneelgroep, schroom niet en kom eens een oefenavond bijwonen. We oefenen meestal op de maandagavond in het dorpshuis. Het zou mooi zijn als je de Drentse taal kunt spreken maar nodig is dat niet, er zijn ieder jaar ook wel een paar rollen in het Nederlands. 

Voor meer informatie kun je bellen met Alet Fokkema (tel. 389362).

Toneelgroep de Eekhof 27, 28, 29 februari 2020